slika glava

Povezave

Povezave

Mednarodni register 
http://www.lipizzan-register.com/ILRegister/index.html

 

SLOVENIJA:
KOBILARNA LIPICA www.lipica.org
VZREJNA HIŠA BARBANA http://www.barbana.si/
HOF DER LIPIZZANER http://www.hof-der-lipizzaner.com/
JJ-LIPIZZANS www.jjlipizzans.com
KOBILARNA HOSTA http://www.hosta-lipizzans.eu/


KOBILARNE PO SVETU:
KOBILARNA PIBER http://www.srs.at/en_US/start-piber-en/
KOBILARNA ĐAKOVO http://ergela-djakovo.hr/hr/
KOBILARNA LIPIK http://ergela-lipik.org/hr/naslovna/
KOBILARNA SZILVASVARAD http://www.menesgazdasag.hu/
KOBILARNA TOPOL'ČIANKY http://sk.nztopolcianky.sk/